Meten is weten

Sommige akoestische problemen zijn eenvoudig oplosbaar. Een telefonisch advies is vaak al toereikend. Er zijn ook ruimtes die zich minder makkelijk laten bedwingen. Een akoestiekmeting brengt dan uitkomst. Hieruit blijkt meestal precies waar de problemen worden veroorzaakt.

Zo gaan wij te werk:
In een eerste gesprek, meestal telefonisch, inventariseren we de situatie. Hierna bepaalt u zelf of u door ons bezocht wilt worden. Bij een bezoek kunnen we de volgende diensten aanbieden:

Optie 1, meting van de ruimte (*).
Gemeten wordt de impulsresponse, de frequentiekarakteristiek, de galmtijd; er wordt een watervaldiagram en een energie-tijdcurve gemaakt.

Optie 2, meting van de ruimte & demonstratie van akoestische panelen (*).
Er wordt voor en na de akoestisch aanpassingen gemeten.  Indien wenselijk wordt de meting m.b.v. een referentie monitor systeem uitgevoerd.

Aanvullend, rapportage van de bovenstaande metingen (*)
In een rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde metingen, aangevuld met aanbevelingen om de akoestische problemen in uw ruimte op te lossen. Subjectieve en objectieve parameters worden gekoppeld: U ziet wat u hoort.  

Wilt u meer weten of een afspraak maken?
Bel onsop 023 – 51 72 666.

(*) De kosten voor een meting zijn deels afhankelijk van de plaats waar u gevestigd bent. Belt u ons voor een prijsopgave.