Akoestiekverbetering De Uythof
Akoestiekverbetering De Uythof
Akoestiekverbetering De Uythof
Akoestiekverbetering De Uythof
Akoestiekverbetering De Uythof
Akoestiekverbetering De Uythof
1 2 3 4 5 6

Akoestiekverbetering De Uythof

'De Uythof' is een multifunctionele zaal van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GVK) te Mariënberg. De ruimte wordt onder andere gebruikt voor recepties, presentaties, als oefenruimte voor koren en er vinden groepsgesprekken plaats. Gebruikers klaagden over een slechte verstaanbaarheid en te veel lawaai tijdens recepties en kringgesprekken.

Na een nulmeting bleek dat de galmtijd in het midden(frequentie) gebied bijna 1,8s bedroeg. Besloten werd een akoestiekadvies te maken voor een maximale galmtijd van 1,2s. Daarmee zou spraakverstaanbaarheid aanzienlijk verbeteren maar bleef de zaal nog levendig genoeg voor koorzang.

Nadat het advies door GVK was goedgekeurd zijn 72 panelen van 60x60x5cm (Broadway Control Cubes) in beige op de wand gemonteerd met een totale oppervlakte van 26m2. Volgens de berekening zou daarmee een galmtijd van 1,25s gehaald moeten worden. Rekening houdend met een NRC waarde* van 0,89: 26m2 komt dat overeen met 23m2 'open raam' absorptie. De controlemeting wees uit dat de gemiddelde galmtijd is gezakt naar 1,15s waarmee de verwachtingen meer dan waar zijn gemaakt.

Klaas Pullen van het College Kerkrentmeesters:
"We zijn erg tevreden. De ruimte is rustig geworden maar niet zo 'dood' dat het koor protesteert. Misschien plaatsen we in de nabije toekomst nog één rij panelen bij om de spraakverstaanbaarheid nog iets te verbeteren. We gaan eerst maar eens uitgebreid ervaring opdoen."

* NRC waarde: Noise Reduction Coëfficiënt (zie afbeelding)