Variabele akoestiek Diakonia zaal

  Tuesday 23 May 2017, 14:14
Bij de verbouwing van de zaal Diakonia van de Hervomde Gemeente Oude Tonge in 2014, is het interieur flink onder handen is genomen. De verbouwing werd begeleid door Margreet van Maanen-Pals van U-build uit Ridderkerk. Wij hebben de akoestiek voor onze rekening genomen. Akoestisch gezien was de doelstelling deze ruimte geschikt te maken voor zowel koorzang, presentaties, als voor gesprekgroepen. Er is om die reden gekozen voor variabele akoestiek.

De gemiddelde galmtijd met minimale absorptie is 1,4s. Wanneer de gordijnen (akoestische vitrage van Vescom) dicht gaan, zakt de galmtijd naar 1,2s. Voor een comfortabel gesprek is echter een galmtijd van 0.8 seconde gewenst. Om dit te bereiken was nog eens 45m2 extra absorptie nodig. Zo'n korte galmtijd zou de zaal voor koorzang echter te "droog" maken.

Als oplossing is gekozen voor 9 dubbelzijdig opgebouwde mobiele wanden van Artnovion. Elk van de wanden is opgebouwd uit 6 Andes panelen van 60x60cm. Deze staan langs de wanden opgesteld. Indien gewenst kunnen ze zo worden geplaatst dat er een akoestisch rustige zone ontstaat. Ideaal wanneer er in een kleinere groep wordt vergaderd. Ook kunnen de mobiele wanden de akoestische scheiding tussen verschillende groepen mensen groter te maken. Dit is vooral prettig wanneer de capaciteit van de zaal volledig wordt benut.

Om dit alles te bereiken is uiteindelijk zo'n 20m2 absorptie toegevoegd waarmee de galmtijd net onder de 1s duikt. Doordat de absorptie dicht bij de geluidsbron te plaatsen wordt deze waarde in dit geval als ruim voldoende ervaren.

Voorafgaande aan levering is er een proefplaatsing gedaan. Gemeenteleden konden zo het effect van de absorptiepanelen zelf ervaren.

De panelen en Mobile Wall Kits zijn rechtstreeks vanaf de fabriek in Portugal geleverd en door vrijwilligers van de Gemeente geassembleerd. De klant heeft inmiddels aangegeven zeer tevreden te zijn met het resultaat, zowel in akoestische- als in optische zin.