Dreeskamer en Marcus Bakkerkamer voorzien van OmniWave
1

Dreeskamer en Marcus Bakkerkamer voorzien van OmniWave

Na positieve ervaringen in de Enquêtezaal, nu ruim een jaar geleden, heeft de facilitaire Dienst van de Tweede Kamer ook voor de Dreeskamer en de Marcus Bakkerkamer gekozen voor OmniWave. In deze ruimtes houden de parlementsleden van onze regering hun commissievergaderingen. Bovendien kunnen zij meeluisteren en meekijken met de vergaderingen in de plenaire zaal.
Het conventionele luidsprekersysteem, dat inmiddels door OmniWave is vervangen, was ingebouwd in de plafondeilanden. Dit had tot gevolg dat het versterkte geluid van de sprekers, van boven kwam. Dit werd enigszins gecompenseerd door de luidspreker in de microfoonposten van de discussie-installatie in te schakelen. De lokalisering van het versterkte spraakgeluid verschoof daardoor weliswaar meer richting de tafel, maar het totaalresultaat bleef desondanks onbevredigend. De deelnemers merkten nog altijd meerdere geluidbronnen op. Een bron van boven en een bron vanaf de tafel.

De diffuse, homogene afstraling van het OmniWave systeem heeft die ongewenste bijwerkingen niet. Ondanks dat ook deze luidsprekers hoog geplaatst zijn, zijn ze voor het menselijk oor als zodanig niet lokaliseerbaar. Het diffuse Omniwave geluid mengt heel natuurlijk met het onversterkte geluid van de sprekers en creëert een voldoende hoog niveau voor een goede verstaanbaarheid in de hele zaal. De luidsprekers in de microfoonposten zijn niet meer nodig.